កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍

ព្រឹត្តិការណ៍សំរាប់ 17 / 02 / 2020 ។

ការស្វែងរកព្រឹត្តការណ៍និងការរុករកការរុករក

សកម្មភាពរុករកទិដ្ឋភាព


11: 00

សេចក្តីប្រកាស់ដេញថ្លៃ: Halkalı សេវាកម្មម្ហូបអាហាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្បៀងអាហារកម្មករនឹងត្រូវគេយកទៅ

ខែកុម្ភៈ 17 @ 11: 00 - 12: 00
TCDD Haydarpasa 1 ។ នាយកប្រចាំតំបន់, ស្ថានីយ៍រថភ្លើងផ្លូវរ៉ាសមប៉ាស្តារៈផ្លូវ 34716
ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល /Kadıköy, ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល 34716 Türkiye
+ Google ផែនទី
TL1
ការដេញថ្លៃ TCDD និងលទ្ធផលដេញថ្លៃ។

TCDD 1 Halkalı សេវាកម្មស្បៀងអាហាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្បៀងអាហាររបស់កម្មករនិយោជិតនឹងត្រូវបានគេយកប្រធានបទទាក់ទងនឹងអ្នកយកព័ត៌មាននិងបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការពង្រឹងមាត្រា ១ - ព័ត៌មានអំពីរដ្ឋបាល ១.១ ។ រដ្ឋបាលនេះ; ក) ឈ្មោះ៖ ត្រកូលត្រា [បន្ថែម ... ​​]

ស្វែងយល់បន្ថែម»

14: 00

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធកម្ម: កម្រិតឆ្លងកាត់

ខែកុម្ភៈ 17 @ 14: 00 - 15: 00
TCDD Haydarpasa 1 ។ នាយកប្រចាំតំបន់, ស្ថានីយ៍រថភ្លើងផ្លូវរ៉ាសមប៉ាស្តារៈផ្លូវ 34716
ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល /Kadıköy, ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល 34716 Türkiye
+ Google ផែនទី
TL1
ការដេញថ្លៃ TCDD និងលទ្ធផលដេញថ្លៃ។

សហគ្រាសធី។ ឌី។ អ។ ស .១ ។ ថ្នាក់តំបន់សេវាកម្មលទ្ធកម្មឆ្មាំឆ្លងទន្លេប្រធានបទអាជីវកម្មនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការពង្រឹងមាត្រា ១ - ព័ត៌មានអំពីរដ្ឋបាល ១.១ ។ រដ្ឋបាលនេះ; ក) ឈ្មោះ៖ ត្រកូលត្រាវែល [បន្ថែម ... ​​]

ស្វែងយល់បន្ថែម»
ការជូនដំណឹងអំពីលទ្ធកម្មប្រេងម៉ាស៊ូតនឹងត្រូវបានទិញ

សេចក្តីជូនដំណឹងដេញថ្លៃ: ប្រេងម៉ាស៊ូតនឹងត្រូវបានទិញ

ខែកុម្ភៈ 17 @ 14: 00 - 15: 00
TCDD Izmir 3 ។ នាយកប្រចាំតំបន់ មិម៉ារស៊ីណានត្រីមាសAtatürkផ្លូវធំការេហ្វាហ្សាលៈ 121 / A 35220 Alsancak
Izmir, Izmir 35220 Türkiye
+ Google ផែនទី
TL1

ការិយាល័យប្រចាំតំបន់ទី ៣ របស់សហគ្រាសធីឌីឌីឌីនឹងត្រូវបានទិញពីឌីហ្សាញ។ ការដាក់ស្នើរបស់ជាងកាត់ដេរនិងបញ្ហាទាក់ទងនឹងការពង្រឹងមាត្រា ១- ព័ត៌មានស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ១.១ ។ ម្ចាស់រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម; ក) ឈ្មោះ៖ សហគ្រាសធីឌីស៊ីឌីឌី [បន្ថែម ... ​​]

ស្វែងយល់បន្ថែម»
+ នាំចេញព្រឹត្តិការណ៍

ស្វែងរកព័ត៌មានផ្លូវដែក