ជាមួយឯកសិទ្ធិពិសេសដែលផ្តល់ជូនយើងដោយហ្គូហ្កលហ្វីបឃែរ, RayHaber តាមរយៈការទទួលយកព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានពិសេសអ្នកអាចអានព័ត៌មានចំណងជើងការដេញថ្លៃផ្លូវដែកនិងលទ្ធផលដេញថ្លៃដោយមិនគិតថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺសរសេរអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនិងចុះឈ្មោះជាវបញ្ជីរបស់យើង។ )

បញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក