ផ្លូវរថភ្លើង

រថភ្លើងនៅសាំនុនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកម្មវិធីជាតិ

SAMULAŞ A.Ş Genel Müdürü Kadir Gürkan, kentin en önemli ulaşım şirketi SAMULAŞ’ın 1 gününü dergimize anlattı. Hafif Raylı Sistemi kendi ürettikleri milli bir yazılımla yönettiklerini kaydeden Kadir Gürkan, Operasyon Merkezleri [បន្ថែម ... ​​]

អេស្ប៉ាញ

គម្រោងខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿនរវាង Murcia និង Almeria

İspanya Demiryolları İşletmesi (ADİF) ve Bayındırlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Murcia-Almeria arasındaki hızlı tren inşasına 2019’da başlanması ve 2023’de hizmete açılması kararlaştırıldı. Hızlı tren hattının tamamlanmasıyla anılan şehirlerin Madrid [បន្ថែម ... ​​]

ផ្លូវរថភ្លើង

ថ្ងៃដំបូងនៃពិធីបុណ្យនៅម៉ាឡាវីដោយឥតគិតថ្លៃ

Malatya Büyükşehir Belediyesinin aldığı kararla Kurban Bayramının birinci günü tüm otobüs ve trambüslerin ücretsiz olacağı belirtildi Bayramın birinci günü toplu taşıma araçları, mezarlıklar başta olmak üzere Malatya genelindeki tüm hatlarda [បន្ថែម ... ​​]

ប្រព័ន្ធរថភ្លើងផ្លូវដែក

រថភ្លើងដឹកទំនិញដឹកទំនិញ 2 បុកគ្នានៅតាសសស! មេកានិកមានរបួសតិចតួច

Edinilen bilgiye göre, Tarsus’tan Adana istikametine giden 63040 sefer sayılı yük treni, Kamberhöyüğü hemzemin geçidinde, Adana’dan gelen 43035 sefer sayılı yük treniyle çarpıştı. Çarpışma öncesi trenden atlayan bir makinist hafif [បន្ថែម ... ​​]

ផ្លូវរថភ្លើង

ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅ Konya 1 ។ និង 2 ។ ថ្ងៃដោយឥតគិតថ្លៃ, 3 ។ និង 4 ។ ភាគរយថ្ងៃ 50 ថយចុះ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, otobüs ve tramvayların bayramın birinci ve ikinci günü ücretsiz, üçüncü ve dördüncü günleri yüzde 50 indirimli olarak hizmet vereceğini söyledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı [បន្ថែម ... ​​]

ផ្លូវរថភ្លើង

អ្នកដំណើរ 20 ពាន់ 720 បានផ្លាស់ប្តូរក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងAkçaray

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletilen ve Kocaeli halkı tarafından çok sevilen Akçaray Tramvay hattında yoğunluk yaşanıyor. 1 Ağustos 2017’den itibaren günlük ortalama 18 bin yolcu taşınan Akçaray’da bayram [បន្ថែម ... ​​]

07 Antalya

ផ្លូវរថភ្លើងផ្លូវថ្នល់និងរថយន្តត្រាំនៅក្នុង Antalya

Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı otobüsleri, Antray ile nostaljik tramvay bayramda vatandaşları ücretsiz taşıyacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi, halkın bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesini sağlamak için toplu ulaşımda vatandaşları ücretsiz taşıyacak. Büyükşehir [បន្ថែម ... ​​]