រដ្ឋមន្ត្រី Turhan បានទៅលេងនៅTÜVASAŞ

ដំណើរទស្សនកិច្ច turhan tuvasasi បានដំណើរ
ដំណើរទស្សនកិច្ច turhan tuvasasi បានដំណើរ

រដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Mehmet Cahit Turhan ដែលបានមកបើកការដ្ឋាន Sakarya បានបន្តដំណើរទៅកាន់អគ្គនាយកTÜVASAŞ។


លោក Mehmet Cahit Turhan រដ្ឋមន្រ្តីដឹកជញ្ជូននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានមកដល់ Sakarya សម្រាប់ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រ BMC Karasu Plant ត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យអគ្គនាយកTÜVASAŞ។ រដ្ឋមន្រ្តីផ្លូវហាយវ៉េលោក Abdulkadir Uraloğluជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីTÜVASAŞអ្នកចាត់ការទូទៅសាស្រ្តាចារ្យអ៊ីលឡាញកូកាកាសានបានស្វាគមន៍។ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រTÜVASAŞលោករដ្ឋមន្រ្តីបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរោងចក្ររថភ្លើងជាតិហើយមានឱកាសពិនិត្យមើលការងារអគ្គីសនីជាតិ។

ការបញ្ចាំងស្លាយនេះទាមទារ JavaScript ។ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់