សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត: 15 ខែតុលា 1939 Ilica -Bonito ចរាចរណ៍ផ្លូវរថភ្លើង Tarih

ផ្លូវដែកអ៊ីលីកា
ផ្លូវដែកអ៊ីលីកា

សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត
ចរាចរណ៍ផ្លូវដែក 15 ខែតុលា 1939 Ilıca-Palamutluk ត្រូវបានបញ្ឈប់។

ស្វែងរកព័ត៌មានអំពីផ្លូវដែក។

អំពី Levent Elmastaş។
RayHaber កម្មវិធីនិពន្ធ

ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់