ភាពតានតឹងរថយន្តខ្សែកាបនៅKırkpınar

ភាពតានតឹងនៃខ្សែពួរ kirkpinarda
ភាពតានតឹងនៃខ្សែពួរ kirkpinarda

ប្រជាជនដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោងរថយន្តខ្សែបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងតំបន់ដែលការងារសាងសង់នឹងត្រូវចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃនេះ។

Kırkpınarlılarដែលចង់ផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនៅក្នុងគម្រោងខ្សែររបស់ក្រុង Sapanca និងបានបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងតំបន់គម្រោងនេះប្រហែលប្រហែល 2 ខែនៅតែបន្តរង់ចាំនៅឯវាលប្រឆាំងនឹងការងារសាងសង់ដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃនេះ។

Kırkpınarlılarដែលបានទទួលទានអាហារពេលព្រឹកនៅតំបន់នោះកាលពីចុងសប្តាហ៍ហើយបានអញ្ជើញអភិបាលក្រុង Sapanca ÖzcanÖzenឱ្យចាប់ផ្តើមដំណើរការសន្ទនាមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលពីការហៅនេះទេ។

លោកKırkpınarlılarដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងតំបន់គម្រោងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមប្រឆាំងនឹងភាពផ្ទុយគ្នានៃការដ្ឋានសាងសង់ដែលប្រកាសដោយសាលាក្រុងសូណាកាដើម្បីចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃនេះនិយាយថាពួកគេពិតជានឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យការងារនេះត្រូវបានធ្វើនៅទីនេះទេ។

តំណាង CHP និងTİPនិងតំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគាំទ្រការតស៊ូនេះ។

អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលីស

គម្រោង Teleferik សាលាក្រុង Sapanca នៅតំបន់អនុស្ថានីយ៍តំបន់វាលស្មៅនិងកន្លែងប្រមូលផ្តុំបន្ទាន់នៃសង្កាត់ Hasanpasa ដែលចង់ផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនៃភាពធន់របស់ KNKX បានបន្តអស់រយៈពេលប្រហែល ៣០ ខែប៉ូលីសបានអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះ។

សាលាក្រុង Sapanca បានបញ្ជូនតាមរយៈប៉ូលីសក្រុងនៅថ្ងៃសុក្រនេះ“ ការដ្ឋានការដ្ឋានសំណង់នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយទុកចោលតំបន់នោះ” បន្ទាប់ពីការជូនដំណឹងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការអភិវឌ្ឍ។ នៅពេលព្រឹកព្រលឹមស្ត្រីកុមារចាស់ជរានិងយុវជនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតំបន់នោះដើម្បីទ្រទ្រង់ខ្លួនឯងជាមួយកួកផិនឡឺឡឺត្រូវបានស្នើសុំឱ្យចាកចេញពីតំបន់នោះ។ ក្នុងកំឡុងពេល 10.00 កម្លាំងសន្តិសុខបានចាប់ផ្តើមជម្លៀសតំបន់នោះដោយប្រើកម្លាំង។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរវាត្រូវបានគេមើលឃើញថាfenalaşanនិងរងរបួស។ មានការបញ្ជាក់ថាមន្រ្តីប៉ូលីសបានរងរបួសក្នុងកំឡុងពេលរុញច្រាន។

ពេលទៅដល់ត្រសាលនោះប៉ូលីសបានយកតង់យាមទៅដល់ទីវាលបំផុត។ ប៉ូលីសរារាំងតំបន់នោះមិនអនុញ្ញាតឱ្យចូល។ សាធារណជននៅតែបន្តរង់ចាំ។ (Bizimsakary ទៅ)

ស្វែងរកព័ត៌មានផ្លូវដែក

ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់