ឥរិយាបថគំរូវីរៈបុរស

វីរបុរសគំរូឥរិយាបទ soforden
វីរបុរសគំរូឥរិយាបទ soforden

លោក Yusuf Gürsoyដែលធ្វើការជាអ្នកបើកបរឡានក្រុងនៅក្រុង Mersin Metropolitan ក្រុងបានចុះហត្ថលេខាលើរឿងរ៉ាវវីរភាព។ ការធំឡើងនៅលើឡានក្រុងកូនប្រុសរបស់ម្តាយត្រូវបានរំខានដល់ហ្គូសូម្តាយនិងកូនត្រូវបាននាំទៅមន្ទីរពេទ្យ។

មិនបានឈប់នៅស្តុបណាមួយឡើយ

លោក Yusuf Gürsoyដែលបានធ្វើការជាអ្នកបើកឡានក្រុងនៅក្នុងនាយកសាខាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៃនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនបានយកម្តាយនិងកូនប្រុសម្នាក់ពីកន្លែងចត Demirta during អំឡុងពេលគាត់ធ្វើដំណើរទៅមន្ទីរពេទ្យ XceX ។ មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីលឺសំលេងយំរបស់ម្តាយបានឈប់ឡានក្រុងហ្គូសូសូច្រមុះរបស់ក្មេងប្រុសតូចនិងក្អួតហើយដឹងថាមានឈាមហូរ។ ហ្គូសូសបានបន្តដំណើរលើដងផ្លូវយ៉ាងលឿនដោយមិនឈប់និងឈប់នៅឈប់នៅលើផ្លូវហើយបានលើកម្តាយនិងកូនប្រុសរបស់គាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យទីក្រុង Mersin ។ ឈប់ឡានក្រុងនៅច្រកទ្វារបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យហ្គូសូបានរួមដំណើរជាមួយម្តាយនិងកូនប្រុសរហូតដល់គាត់ចូលមន្ទីរពេទ្យ។

ខ្ញុំនឹងធ្វើដូចគ្នាប្រសិនបើខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតនៅកន្លែងខ្ញុំ”

ហ្គូសូសូបានបញ្ជាក់ថាគាត់បានយកម្តាយនិងកូនរបស់គាត់ចេញពីស្ថានីយ៍ជុំវិញ 10.30 នៅពេលព្រឹកហើយនិយាយថាៈម្តាយនិងកូនប្រហែលដប់និងដប់ពីរនាក់បានជួបប្រទះភាពមិនស្រួល។ ខ្ញុំសូមពន្យល់រឿងនេះដល់អ្នក។ ខ្ញុំគិតថាក្មេងប្រុសនោះបានដួល។ តួលេខយំសោកមួយបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងឡានដូច្នេះវាជាការឆេវឆាវ។ លោកមានប្រសាសន៍ថា“ សូមជួយសង្គ្រោះកូនខ្ញុំផង” ។ ក្មេងប្រុសនេះដំបូងមានឈាមចេញពីច្រមុះរបស់គាត់។ ក្រោយមកពេលខ្ញុំឃើញគាត់បោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់សន្លប់ពាក់កណ្តាល។ ពួកគេព្យាយាមមិនឱ្យក្មេងដេក។ បន្ទាប់ពីបានឃើញបែបនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកដំណើររបស់យើងកុំអោយចុចប៊ូតុង។ យើងត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំបានស្នើសុំពួកគេឱ្យជួយហើយពួកគេមានភាពរសើបខ្លាំងណាស់អំពីបញ្ហានេះ។ ខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាព។ ក្នុងពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋបានជួយស្ត្រីនោះប្រាប់ថាត្រជាក់។ យើងបានធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពយើងបានលើកឡើងជាបន្ទាន់។ ប្រសិនបើខ្ញុំមិនមានមិត្តភក្តិជំនួសខ្ញុំគាត់នឹងធ្វើដូចគ្នា” ។

លោកហ្គូសូបាននិយាយថាដោយនិយាយថាពួកគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លោកហ្គូសូនិយាយថាតាមដែលយើងអាចធ្វើបានយើងកំពុងព្យាយាមបម្រើប្រធានាធិបតីប្រធានក្រុងនិងប្រជាជនរបស់យើងយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើឱ្យពួកគេសមនឹងពួកគេ។

ស្វែងរកព័ត៌មានផ្លូវដែក

ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់