ស្ថានីយ៍ IZBAN ចល័ត WC

ស្ថានីយ៍ izban ចល័ត wc នឹងត្រូវបានតំឡើង
ស្ថានីយ៍ izban ចល័ត wc នឹងត្រូវបានតំឡើង

WC ចល័តនឹងត្រូវតំឡើងនៅİZBANស្ថានីយ៍។ បង្គន់ចល័តត្រូវបានតំឡើងនៅចំណតដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅİzmir។ តំរូវការសំរាប់ប្រធានបទត្រូវបានបង្ហាញដោយ MHP Group នៅក្នុងក្រុង Izmir ។

Selahattin Şahinអនុប្រធានសភាក្រុងក្រុងİzmirបាននិយាយថាខ្វះបង្គន់អនាម័យនៅចំណតដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងជាពិសេសនៅİZBAN។ ប្រធាន Soyer លើប្រធានបទការដេញថ្លៃនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់ពីដើមខែមករាដើម្បីបញ្ឈប់បង្គន់ចល័តដែលផ្តល់ដំណឹងល្អ។

លោកTunİ Soyer អភិបាលក្រុងİzmirបានមានប្រសាសន៍ថា“ យើងនឹងធ្វើការដេញថ្លៃសម្រាប់បង្គន់។ យើងនឹងដំឡើងបង្គន់ចល័តនៅចំណុចជាច្រើនដែលទើបតែចាប់ផ្តើមនៃ 2020 ។ ”

ស្វែងរកព័ត៌មានអំពីផ្លូវដែក។

អំពី Levent Elmastaş។
RayHaber កម្មវិធីនិពន្ធ

ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់