ការសាកល្បងការសាកល្បងបន្តនៅលើផ្លូវរថភ្លើងសាំសុន Sivas

ការសាកល្បងការសាកល្បងបន្តនៅលើផ្លូវរថភ្លើងសាំសុន Sivas
ការសាកល្បងការសាកល្បងបន្តនៅលើផ្លូវរថភ្លើងសាំសុន Sivas

លោកអភិបាល Osman Kaymak បានទៅមើលស្ថានីយ៍រថភ្លើងសាំសុនហើយបាននិយាយថាផ្លូវដែកសាំសុន - ស៊ីវ៉ាសកំពុងត្រូវបានកាត់ទោស។


លោក Osman Kaymak អភិបាល Samsun បានទៅមើលស្ថានីយ៍ Samsun និងបានប្រកាសថាជើងហោះហើរសាកល្បងកំពុងបន្ត។

លោក Osman Kaymak បាននិយាយថាការទទួលយកជាបណ្តោះអាសន្ននៃខ្សែរថភ្លើងសាមសុន - ស៊ីវ៉ាសដែលភ្ជាប់ទីក្រុងនិមិត្តរូបពីរនៃសង្រ្គាមឯករាជ្យគឺសាំសុននិងស៊ីវ៉ាសកំពុងដំណើរការហើយការសាកល្បងបន្ត។

ចំណតរថយន្តក្រុងនៅស្ថានីយ៍មីនីវ៉ាន់សាលារៀនប៉ូលីសកំពុងបម្រើជាមួយរទេះរុញមីនីជជែកលេងជាមួយអ្នកបើកបរអភិបាលខេត្តកៃម៉ាក់ស្តាប់ការទាមទារនិងបញ្ហារបស់អ្នកបើកបរសូមជូនពរ។ (samsunsonhab គឺ)ស្វែងរកព័ត៌មានផ្លូវដែក

ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់