ក្រសួងមន្ទីរពេទ្យក្រុងកាស៊ីជីដើម្បីធ្វើឱ្យខ្សែររថភ្លើង

មន្ទីរពេទ្យទីក្រុង koceli តម្រង់ជួរខ្សែរថភ្លើង
មន្ទីរពេទ្យទីក្រុង koceli តម្រង់ជួរខ្សែរថភ្លើង

Kocaeli អភិបាលក្រុង Assoc ។ លោក Tahir Büyükakınបានជួបជាមួយសមាជិកអ្នកសារពត៌មាននៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងទៅកាន់ក្រសួងដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងដែលលាតសន្ធឹងដល់ក្រសួង។


អភិបាលក្រុង Kocaeli លោក Tahir Büyükakınបានដាក់គ្រឹះមុនអាណត្តិរបស់លោកនិងចំណាយថវិកា ៥ ពាន់លានផោនខ្សែរថភ្លើង Gebze-Darica Metro ផ្តល់ការផ្ទេរពីក្រសួងដឹកជញ្ជូន។ ទីក្រុងដែលត្រូវបានដកហូតការវិនិយោគរបស់រដ្ឋក្នុងនាមជា Kocaeli បានធ្វើឱ្យមានបន្ទុកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទីក្រុងនេះ។ ការអភិវឌ្ឍមួយទៀតត្រូវបានបន្ថែមទៅការអភិវឌ្ឍនេះនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូន។ Büyükakınបានស្វែងរកជាយូរមកហើយសម្រាប់គម្រោងត្រាំទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យទីក្រុងក្នុង Izmit ។ ការចរចាកំពុងបន្តជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល។ នៅពេលឈានដល់ចំនុចនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានក្លាយជាអ្នកសម្រុះសម្រួលតាមការស្នើសុំរបស់លោកប្រធានាធិបតីBüyükakınហើយការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានបានកើតឡើង។ Büyükakınក្រសួងដឹកជញ្ជូនបានយល់ព្រមអនុវត្តគម្រោងផ្លូវដែកប្រវែង ៣ គីឡូម៉ែត្រដែលបានជួបជាមួយសមាជិកសារព័ត៌មានដែលបានប្រកាសនៅឯអាហារពេលល្ងាចមួយ។ ថ្លៃដើមនៃគម្រោងដែលមានចំនួនប្រមាណ ២៥០ លានដុល្លារនឹងត្រូវផ្ទេរទៅក្រសួងដែលនឹងបង្កបន្ទុកយ៉ាងខ្លាំងពីទីក្រុងមានសុវត្ថិភាព។ Büyükakınបាននិយាយថាពួកគេសប្បាយរីករាយណាស់ជាមួយនឹងលទ្ធផលហើយបានបញ្ជាក់ថាការសិក្សានឹងចាប់ផ្តើមឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។Kocaeli Baris Newspaper)ស្វែងរកព័ត៌មានផ្លូវដែក

ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់