សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការទៅជួបបុគ្គលិកមេត្រូសង្គ្រោះសត្វឆ្កែរបស់អ្នក

សូមអរគុណដល់បុគ្គលិកមេត្រូដែលបានជួយសង្រ្គោះ
សូមអរគុណដល់បុគ្គលិកមេត្រូដែលបានជួយសង្រ្គោះ

បុគ្គលិកមេត្រូបានជួយសង្គ្រោះសត្វឆ្កែដែលក្រញាំបានជាប់នៅលើជណ្តើរយន្តនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីKadıköy។ ម្ចាស់ឆ្កែឈ្មោះ Fatma Kamuran Koçបានទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកបំរើស្ថានីយជាមួយឆ្កែរបស់នាង។


ផ្លូវឆ្កែរបស់ Fatma Kamuran Koçត្រូវបានជាប់នៅលើជណ្តើរយន្តដោយធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី ២ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២០ នៅស្ថានីយKadıkoyy - ស្ថានីយ៍ Kadikoy របស់ Tavsantepe Metro Line ។ នៅទីនោះបុគ្គលិកទីក្រុងមេត្រូអ៊ីស្តង់នៅស្ថានីយ៍បានអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗ។ ក្រុមមន្រ្តីដែលបានបិទជណ្តើរដើរបានយកក្រញាំឆ្កែចេញពីកន្លែងដែលវាជាប់ជាមួយនឹងបញ្ជាបញ្ច្រាស។ អ្នកដំណើរ Fatma Kamuran Koçនិងមន្រ្តីដែលបានយកឆ្កែទៅបន្ទប់ប្រតិបត្ដិការអ្នកដំណើរស្លៀកពាក់ក្រញាំឆ្កែ។

សុខភាពឆ្កែល្អ…

នៅថ្ងៃច័ន្ទទី ១០ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២០ ហ្វាម៉ាម៉ាកំរូបានមកដល់ស្ថានីយ៍Kadık withy ជាមួយឆ្កែរបស់នាងKoçនិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកត្រួតពិនិត្យស្ថានីយ៍ Cihan Dinç, ឆ្មាំសន្តិសុខ Giger Çelebi, Mehmet Kaya និង Mustafa Kıl។ Koçដែលបាននិយាយទៅកាន់ប្រធានប្រតិបត្តិការលោក Hamza Karahan តាមទូរស័ព្ទបានសម្តែងការពេញចិត្តនឹងការគាំទ្ររបស់បុគ្គលិក Metro Istanbul ដោយបញ្ជាក់ថាឆ្កែរបស់គាត់មានសុខភាពល្អ។ស្វែងរកព័ត៌មានផ្លូវដែក

ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់