អ្នកមិនអាចប្តូរឈ្មោះស្ពានសួនរដ្ឋ

អ្នកមិនអាចប្តូរឈ្មោះស្ពានហ្គោដិនដិន
អ្នកមិនអាចប្តូរឈ្មោះស្ពានហ្គោដិនដិន

នៅក្នុងសម័យប្រជុំដំបូងនៃខែនេះការពិភាក្សាអំពីស្ពានសួនរដ្ឋបានធ្វើឡើងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុងអាដាណា។ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា MHP បាននិយាយថា "អ្នកមិនអាចប្តូរឈ្មោះស្ពានស្ពានរដ្ឋ"


សាបាយោងតាមរបាយការណ៍របស់ Murat Karaman បាននិយាយថាពាក្យរបស់អភិបាលក្រុង Adana Metropolitan CHP's Zeydan Karalar ដែលពួកគេនឹងប្តូរឈ្មោះស្ពានស្ពានរដ្ឋនៅឯសមាជខេត្ត CHP កាលពី ២ សប្តាហ៍មុននេះបានបង្កឱ្យមានការពិភាក្សាមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាកាលពីខែមីនា។ Cemal Demirdağសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា MHP បានប្រតិកម្មចំពោះពាក្យទាំងនេះរបស់ Karalar ។ នៅឯសន្និបាតខេត្តរបស់ប្រធានាធិបតី CHP លោក Karalar កាលពី ២ សប្តាហ៍មុនលោកបានផ្តោតលើលោកHüseyinSözlüអតីតប្រធាន MHP ដោយមានប្រសាសន៍ថា“ ពួកគេមិនអាចបញ្ចប់គំរោងណាមួយរបស់ពួកគេបានទេ។ ពួកគេបានចាប់ផ្តើមស្ពានរដ្ឋBahçeliប៉ុន្តែមិនអាចបញ្ចប់វាបានទេ។ ពួកគេចំណាយ ១៩៥ លានលីរ៉ានៅលើស្ពាន ២១០ លានលីរ៉ាប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោម ៣ នាក់ទេ។ យើងត្រូវការ ៦០០ លានលីរ៉ាដើម្បីបញ្ចប់។ ព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្តល់ឱ្យគាត់នូវឱកាសដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះរបស់គាត់។ Demirdağដែលបានយកកម្រាលឥដ្ឋចេញពីរបៀបវារៈនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកដំបូងដែលប្រធានាធិបតី Karalar មិនបានចូលរួមនិងប៉ះលើការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះស្ពានបាននិយាយថា“ ប្រធានាធិបតី Zeydan Karalar បាននិយាយថាពួកគេនឹងបញ្ចប់ស្ពានBahçeliហើយប្តូរឈ្មោះរបស់ពួកគេ។ គ្មាននរណាម្នាក់គួរសោកស្តាយចំពោះបញ្ហានេះទេអំណាចរបស់ពួកគេមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ នៅពេលស្ពាននោះចប់ឈ្មោះរបស់គាត់គឺ Dr. រដ្ឋនឹងក្លាយជាកោះBahçeliហើយយើងចង់អោយអ្នករាល់គ្នាដឹងរឿងនេះ។ ១ ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតធ្វើគណនេយ្យរបស់គាត់។ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់