ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹងនៃមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈក្នុងក្រុងនិងអន្តរនៅអាឡិន

Sanliurfada ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹងលើការដឹកជញ្ជូនតាមទីក្រុងនិងអន្តរ
Sanliurfada ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹងលើការដឹកជញ្ជូនតាមទីក្រុងនិងអន្តរ

ខណៈពេលដែលក្រុមteamsanlıurfaទីប្រជុំជនក្រុងបន្តសកម្មភាពលាងចានរបស់ពួកគេនៅទូទាំងខេត្តក្រុមប៉ូលីសនៅក្នុងក្រុងទីប្រជុំជន។ លើកនេះបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យភោជនីយដ្ឋានភោជនីយដ្ឋាននិងហាងនំនៅទីក្រុងខាងក្នុងនិងការធ្វើអន្តរកម្ម
ផ្តួចផ្តើមអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងនៅក្នុងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ។


Metanlıurfaក្រុងទីប្រជុំជនកំពុងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងគោលការណ៍នៃ "គ្មានភាពភិតភ័យសូម្បីតែមានវិធានការ" នៅទូទាំងទីក្រុងប្រឆាំងនឹងវីរុស Corona (COVID-19) ។ ម៉្យាងវិញទៀតក្រុមទីប្រជុំជនអនុវត្តសកម្មភាពលាងចានទូទាំងខេត្តខណៈដែលក្រុមប៉ូលីសក្នុងក្រុងក្រុងបន្តអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសេចក្តីសំរេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រុមប្រឹក្សាអនាម័យខេត្ត។

ដោយបន្តត្រួតពិនិត្យភោជនីយដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃនិងភោជនីយដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃមុនមកប៉ូលីសក្រុងបានព្រមានអ្នកបើកបរយានយន្តនិងពលរដ្ឋដោយបង្កើតប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនៅតាមតំបន់ជាច្រើនដែលការដឹកជញ្ជូនមានសភាពខ្លាំងក្លា។

មេតាប៉ូលីលិនមិនគោរពសិទ្ធិអំណាចដ៏អស្ចារ្យចំពោះសុខភាពមនុស្សជាតិ

ដោយវាយតម្លៃលើរាល់ព័ត៌មានលំអិតនៅក្នុងទីក្រុងតាមដងផ្លូវនានានិងលើចំណតឡានក្រុងអន្តរផ្សេងៗដូចជាការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈក្នុងក្រុងការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈសម្រាប់ស្រុកនិងការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈសាធារណៈក្រុងប៉ូឡូញបានជូនដំណឹងពីវិធានការណ៍ចុងក្រោយសម្រាប់ទាំងអ្នកបើកបរនិងអ្នកដំណើរ។

ដូច្នោះហើយនៅក្នុងវិសាលភាពនៃវិធានការនេះយានយន្តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈគ្រប់ប្រភេទនឹងដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើររហូតដល់ពាក់កណ្តាលនៃសមត្ថភាពបច្ចុប្បន្ន។ វិធានការផ្លូវច្បាប់នឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមិនគោរពតាមបញ្ហាទាំងនេះឬចំពោះអ្នកបើកបរឯកជន។

គោលបំណងតែមួយគត់ៈសុខភាពមនុស្ស

គោលបំណងតែមួយគត់នៅក្នុងប៉ូលីសក្រុងដែលផ្តល់ព័ត៌មានអំពីប្រធានបទដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងយានយន្តនៅចំណុចនៃការដាក់ពាក្យសុំគឺដើម្បីអនុវត្តការសិក្សាដែលផ្តោតលើសុខភាពមនុស្សដោយមិនផ្តល់កន្លែង។ នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ប៉ូលីសក្រុងដែលព្រមានអ្នកបើកបរនិងពលរដ្ឋលើប្រធានបទ“ នៅក្នុងដំណើរការនេះយើងវាយតម្លៃវិធីសាស្រ្តដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមនុស្ស។ យើងចង់ ឲ្យ ពលរដ្ឋរបស់យើងអនុវត្តតាមច្បាប់ទាំងនេះសម្រាប់ខ្លួនគេនិងសង្គម។

ប៉ូលីសក្រុងនឹងបន្តការអនុវត្តរបស់ខ្លួនតាមរបៀបដូចគ្នានៅក្នុងដំណើរការនាពេលខាងមុខនេះ។


ស្វែងរកព័ត៌មានផ្លូវដែក

ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់