ការគាំទ្រការដឹកជញ្ជូនសម្រាប់អ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពបន្តនៅក្នុង Konya

ការគាំទ្រសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនដល់អ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពនៅ Konya បន្ត
ការគាំទ្រសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនដល់អ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពនៅ Konya បន្ត

ក្រុងមូស្គូទីប្រជុំជនបានផ្តល់ការដឹកជញ្ជូនបុគ្គលិកសុខភាពនៅក្នុងប្រទេស Konya ដោយឡានក្រុងចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃការដាក់បម្រាមគោចរ។ នៅក្នុងការរឹតបន្តឹងបម្រាមគោចររយៈពេល ៣ ថ្ងៃទីក្រុងមេនថលធីនឹងបន្តផ្តល់ជូនអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពដែលមានលទ្ធភាពចូលមន្ទីរពេទ្យនិងកន្លែងស្នាក់នៅ។


សាលាក្រុង Konya នឹងបន្តផ្តល់លទ្ធភាពដល់អ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដែលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជននិងសាធារណៈក្នុងបម្រាមគោចរដែលត្រូវបានដាក់កម្រិតដោយការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសនេះ។

លោកអភិបាលក្រុងអភិបាលក្រុង Konya លោកUğur rahbrahim Altay បានថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញការងារក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងនិងបានរំលឹកថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារបញ្ហាណាមួយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលវីរុសនេះត្រូវបានគេមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង។

លោកអភិបាលខេត្ត Altay មានប្រសាសន៍ថា“ ពួកគេកំពុងបន្តសេវាកម្មដឹកជញ្ចូនដើម្បីការពារបុគ្គលិកសុខាភិបាលពីការរងគ្រោះចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលបម្រាមគោចរត្រូវបានអនុវត្តដំបូង” ។ នៅក្នុងដំណើរការនេះយើងនឹងបន្តការដឹកជញ្ជូនអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពរបស់យើងដែលធ្វើការទាំងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជន។ អ្វីដែលយើងធ្វើចំពោះអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពរបស់យើងដែលបង្ហាញពីជីវិតរបស់ពួកគេចំពោះយើង។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងឆ្លងកាត់ដំណើរការនេះដោយមានការប្តេជ្ញាចិត្តនិងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់បងប្អូនយើងអោយបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់