ធ្វើជាប្រទេសទួរគីមុនគេ .. ! អាកាសយានដ្ឋាននឹងត្រូវបានផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រ Covid-19

ទួរគីអាកាសយានដ្ឋាននឹងក្លាយជាអ្នកទីមួយដែលត្រូវបានផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រ Covidien
ទួរគីអាកាសយានដ្ឋាននឹងក្លាយជាអ្នកទីមួយដែលត្រូវបានផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រ Covidien

រដ្ឋមន្រ្តីដឹកជញ្ជូននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោក Adil Karaismailoğluបាននិយាយថាក្រសួងទាំងអស់បានចាត់វិធានការផ្សេងៗគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះឡើងនៃ Covid-19 ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងប្រទេសចិននិងក្លាយជាជំងឺរាតត្បាតនៅលើពិភពលោក។ នៅពេលនេះក្នុងនាមជាក្រសួងដឹកជញ្ជូននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកKaraismailoğluបានថ្លែងថាពួកគេបានបង្កើតកម្មវិធីវិញ្ញាបនប័ត្រសម្រាប់ព្រលានយន្តហោះហើយបានប្រកាសថាអាកាសយានដ្ឋានទាំងអស់នឹងត្រូវរៀបចំឡើងវិញជាមួយកម្មវិធីវិញ្ញាបនប័ត្រដែលបាននិយាយ។ ដោយអះអាងថាកម្មវិធីត្រូវបានរៀបចំស្របតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងគណៈកម្មាធិការវិទ្យាសាស្ត្រលោករដ្ឋមន្រ្តីKaraismailoğluមានប្រសាសន៍ថា“ រាងជារង្វង់សម្រាប់កម្មវិធីវិញ្ញាបនប័ត្រនេះក៏ត្រូវបានរៀបចំនិងបញ្ជូនទៅអាកាសយានដ្ឋានទាំងអស់ផងដែរ។ នៅក្នុងវិសាលភាពនៃសារាចរក្រសួងអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលរបស់យើងនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងនិងត្រួតពិនិត្យហើយវិញ្ញាបនប័ត្រនឹងត្រូវបានចេញដោយក្រសួងទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានដែលបំពេញតាមតម្រូវការ។ វិញ្ញាបនប័ត្រនេះក៏នឹងត្រូវបានចែករំលែកជាមួយបណ្តាប្រទេសដៃគូនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ផងដែរហើយវានឹងត្រូវបានគេកត់ត្រាថារាល់វិធានការណ៍ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះឡើងនៃ Covid-19 ត្រូវបានអនុវត្តនៅអាកាសយានដ្ឋានរបស់យើង។

វិធានការទាក់ទងនឹងសហគ្រាសដឹកជញ្ជូនសាធារណៈក៏ត្រូវបានអនុវត្តផងដែរ


លោកKaraismailoğluក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសារាចរដែលបង្ហាញពីវិធានការណ៍ដែលត្រូវអនុវត្តដោយសារតែការបង្ការការរីករាលដាលនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ក៏ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលត្រៀមរៀបចំផងដែរ។ ដោយពន្យល់ថាពង្រាងសារាចរជាសំនួរត្រូវបានរៀបចំឡើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការ៉ាតារ៉ាឡូឡូបានមានប្រសាសន៍ថា“ វានឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគំនិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយវានឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានវិធានការគ្រប់ប្រភេទប្រឆាំងនឹងរោគរាតត្បាត Covid-19 នៅក្នុងវិស័យនេះ។ លើសពីនេះវិធានការទាក់ទងនឹងសហគ្រាសដឹកជញ្ជូនសាធារណៈទៅព្រលានយន្តហោះត្រូវបានកំណត់និងអនុវត្តដោយក្រសួងរបស់យើង។ សកម្មភាពវិញ្ញាបនប័ត្រទាក់ទងទៅនឹងកន្លែងទេសចរណ៍ដែលត្រូវបានទិញដោយក្រសួងផ្សេងទៀតរបស់យើងក៏កំពុងបន្តផងដែរ។

រាល់វិធានការណ៍របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងទទួលបានការដឹកជញ្ជូននិងការស្នាក់នៅ

លោកKaraismailoğluបានចង្អុលបង្ហាញថាក្នុងការចាត់វិធានការចាំបាច់នៃអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៃការដឹកជញ្ជូននិងការស្នាក់នៅជាមួយនឹងបទប្បញ្ញត្តិដែលបាននិយាយការផ្ទុះឡើងនូវប្រូបាប៊ីលីតេទាំងអស់ដែលបានប្រើវិធីសាស្រ្តរួមនៃវិធានការដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសនេះគឺប្រទេសតួកគី។ រដ្ឋមន្រ្តីKaraismailoğluបានមានប្រសាសន៍ថា“ ឱកាសសម្រាប់ជើងហោះហើរក្នុងស្រុកដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមបន្ទាប់ពីថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ការចរចាកំពុងបន្តជាមួយអង្គការអន្តរជាតិនិងប្រទេសដែលទាក់ទងនឹងជើងហោះហើរអន្តរជាតិ។ ជាលទ្ធផលនៃការចរចាទាំងនេះជើងហោះហើរអន្តរជាតិគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមដោយសុវត្ថិភាព។

វិសាលភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាលបន្តត្រូវបានពង្រីក

Karaismailoğluបានប្រកាសថាបទប្បញ្ញត្តិមួយផ្សេងទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃ Covid-19 និងដើម្បីសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនតាមអាកាស។ លោករដ្ឋមន្រ្តីKaraismailoğluក៏បានប្រកាសផងដែរថាអ្នកលាងដៃដែលមានដំណោះស្រាយសារធាតុគ្រោះថ្នាក់និងសំណាកឈាមដែលឆ្លងមេរោគនិងរយៈពេលសុពលភាពនៃការបន្តទំនិញដែលមានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយហើយវិសាលភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាលបន្តដែលអាចពន្យាររយៈពេលអតិបរមា ៤ ខែដែលជារយៈពេលសុពលភាពដែលនឹងត្រូវពន្យារដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហាខាងមុខនេះ។ "ត្រូវបានពង្រីកដើម្បីគ្របលើវិញ្ញាបនប័ត្រទាំងអស់។ "ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់